Legislativa

Je stahování filmů a hudby pro vlastní potřebu legální?

Ano je

 

Je legální sdílení audiovizuálních děl veřejně na internetu?

Ne

 

Můžu si udělat kopii DVD?

Ano

 

Můžu stáhnout "cracknutou" verzi placeného software?

Ne

 

Samozřejmě všechno není takto jednoduché. Problematika autorských práv je velmi obsáhlá a na některé otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Volné užití pro osobní potřebu je definováno § 30 autorského zákona

1. Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

2. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

3 .Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.

 

Klikni na "To se mi líbí" a žádná novinka ti neunikne