osa

Preventivní autorské poplatky aneb Výpalné podle zákona

  • 21.02.2015

Přestože jsou preventivní autorské poplatky, tzv. náhradní odměny vybírány již několik let, občas neuškodí si připomenout tento absurdní systém. Kdy již předem platíte při pořízení datového nosiče, popřípadě přístroje umožňující zhotovení tiskových rozmnoženin nebo zařízení pro kopírování CD, DVD apod. Výše těchto náhradních odměn je stanovena autorským zákonem č.121/200Sb. a vyhláškou Ministerstva kultury č.488/2006Sb. ve znění č.408/2008.