autorské poplatky

Ve Velké Británii jsou opět nelegální kopie pro vlastní potřebu

  • 01.12.2015

Hudební průmysl slaví své vítězství v boji za omezení práv uživatelů. Nad rozhodnutím britského soudu zůstává rozum stát ale bohužel je tomu opravdu tak. Díky schválení zákonné výjímky v roce 2014 bylo ve Velké Británii legální si vytvořit kopii legálně zakoupené hudby pro vlastní potřebu, včetně převodu do jiného formátu (stejně jako u nás). Bohužel nyní tamní úřady potvrdily ze výše zmíněná norma již neplatí.

Preventivní autorské poplatky aneb Výpalné podle zákona

  • 21.02.2015

Přestože jsou preventivní autorské poplatky, tzv. náhradní odměny vybírány již několik let, občas neuškodí si připomenout tento absurdní systém. Kdy již předem platíte při pořízení datového nosiče, popřípadě přístroje umožňující zhotovení tiskových rozmnoženin nebo zařízení pro kopírování CD, DVD apod. Výše těchto náhradních odměn je stanovena autorským zákonem č.121/200Sb. a vyhláškou Ministerstva kultury č.488/2006Sb. ve znění č.408/2008.